ЗАТЪПЯВАМЕ БАВНО… 15-годишните българчета са много зле по математика и четене

Катастрофални резултати за знанията на българските деветокласници по математика, четене и природни науки!

54% от 15-годишните ученици са под критичния минимум на знания и умения по математика, 53% от тях нямат елементарни четивни умения, а 48% от тях са с дефицити по природни науки.

Такива са резултатите за България от Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международното оценяване на учениците – PISA  2022, предава БТА. Те бяха представени днес в Министерството на образованието и науката от Неда Кристанова – директор на Центъра за предучилищното и училищното образование, в присъствието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Изследването оценява знанията и уменията на 15-годишните ученици по математика, четене и природни науки. PISA се провежда на всеки 3 г. от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Последното издание е трябвало да е през 2021 г., но е отложено заради пандемията от КОВИД-19. През 2022 г. в проучването са участвали ученици от 81 държави и региони.

Основното изследване на PISA 2022 в България е направено между 21 март и 22 април 2022 г. Общо 6107 ученици, родени през 2006 г., са участвали в оценяването по математика, четене и природни науки от 202 училища в цялата страна. Максималният брой на участващите учениците от едно училище в изследването PISA 2022 за България e 53. Те се избират на случаен принцип от общия списък на всички ученици, които са родени през 2006 г.

Тестовете изследват доколко учениците могат да решават сложни проблеми, да мислят критично и да комуникират ефективно, което дава представа колко добре образователните системи подготвят учениците за предизвикателства в реалния живот и за бъдещия им успех. Въпросите оценяват способността на учениците не да възпроизвеждат факти, а да разсъждават и прилагат знанията си към нови ситуации.

PISA 2022 се фокусира върху математиката, с четене и природни науки като второстепенни области. 

Държавите и регионите с най-високи резултати по математика в PISA 2022 са Сингапур с 574 точки, Макао, Китай с 552 точки, Китайски Тайпе с 547 точки, Хонконг, Китай с 540 точки, Япония с 536 точки, Корея с 527 точки и Естония с 510 точки.

Държавите, за които може да се приеме, че са с еднакъв на България среден резултат по математика в PISA 2022 са: Монголия, Кипър, Молдова, Катар, Чили. Средният резултат на българските ученици по математика е 417 точки.

Средният резултат на учениците в България е по-нисък от средното за ОИСР и в трите оценявани области – математика, четене и природни науки.

В сравнение със средното за ОИСР, по-малък дял от учениците в България имат постижения на високите равнища от скалата (пето и шесто равнище) в поне една област на оценяване, като по-малък е процентът на учениците, достигащи второ равнище и по-високо от него. 

В България момчетата и момичетата се представят на сходни нива по математика, но момичетата превъзхождат момчетата по четене с 33 точки в PISA 2022.

В PISA второто равнище се счита за базовото ниво на владеене, необходимо на учениците, за да участват пълноценно в обществото. На това ниво учениците започват да демонстрират способността да използват математиката в прости ситуации от реалния живот. В България 46% от учениците достигат поне равнище две на владеене на математика, значително по-малко от средното за страните от ОИСР (средно за ОИСР: 69%). Останалите 54% от българските ученици са разпределени на най-ниските равнища на скалата по математика в PISA 2022.

В България разликата между резултатите на учениците с благоприятен социално-икономически статус и на тези с непривилегирован социално-икономически статус по математика е 108 точки, което е по-високо от средното за ОИСР – 93 точки.

Броят на книгите в дома на ученика е индикатор, който се използва в много образователни международни изследвания. Той се свързва предимно с общия културен климат в семейството. Колкото по-голям е броят на книгите в домашната библиотека, толкова по-висок е средният резултат на българските ученици и в трите оценявани области в PISA 2022. Тази тенденция се запазва през годините при резултатите на България.

Данните от PISA 2022 показват, че: около 41% от учениците в България съобщават, че не се справят добре в повечето или във всички часове по математика (средно за ОИСР: 23 на сто); 48% от учениците не слушат какво казва учителят (средно за ОИСР: 30 на сто); 46% от учениците се разсейват, защото използват дигитални устройства (средно за ОИСР: 30%); 40% се разсейват от други ученици, които използват дигитални устройства (средно за ОИСР: 25%).

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.