Ужасяваща статистика: 32% от българите са застрашени да живеят в тотална нищета

Нова статистика за бедността в ЕС поставя България на скандалното второ място.

През 2022 г. 95,3 млн. души в Евросъюза са били изложени на риск от бедност или социално изключване. Т.е. живеели са в домакинства с поне един от следните рискове – от бедност, от значителни материални и социални лишения и/или живеят в домакинства с много ниска работна интензивност. Това сочат публикувани днес данни на статистическата служба Евростат.

Рискът от бедност или социално изключване варира в различните страни членки през 2022 г. Най-голям е делът на застрашените по този показател хора в Румъния – 34%. Следват България (32%), Гърция и Испания (по 26%).

Най-нисък пък е процентът в Чехия – 12%, следвана от Словения (13%) и Полша (16%).

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.