Тъжна статистика: Преброиха над милион самотници у нас

Повече от една трета от домакинствата у нас се състоят само от един човек, сочат данни от последното преброяване през 2021 г., огласени от Националния статистически институт.

Спрямо предходното преброяване през 2011 г. се увеличават само едночленните домакинства, а тези с две, три, четири и повече лица намаляват.

Броят на едночленните домакинства в рамките на 10-годишния период нараства от 925 385 до над милион и 25 000. Относителният им дял се увеличава от 30,8 на 35,8%.

Двучленните домакинства намаляват с 11 121 броя, но относителният им дял нараства с 1 процентен пункт до 29,4%. Тричленните се свиват с 97 753, а делът им пада до 17,8%. Намаление се отчита и при домакинствата с четири и повече лица.

Надолу

Между последните две преброявания броят на домакинствата в страната намалява със 139 811 (4,7%), а лицата в тях се топят с 851 384 души, или с 11,7%. По-слабото намаление на броя на домакинствата в сравнение с намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните фамилии за сметка на многочленните, отбелязват от НСИ. През 2021 г. близо две трети – 65,2%, от домакинствата в България се с един или двама членове.

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Броят им е 2 235 322, а делът – 78%. За сравнение, през 1985 г. делът на такива домакинства е бил под 60 на сто.

Средната възраст на главата на домакинството се повишава между двете преброявания от 53,6 г. на 56 г.

В 2 303 263 домакинства (87,6%) главата се самоопределя към българската етническа група, в 189 631 (7,2%) – към турската, а в 75 484 (2,9%) – към ромската.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.