Тъжен рекорд: Българските мъже умират малко след пенсия

Французите протестират шумно срещу пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, но тяхното правителство далеч не е единственото с план за повишаване възрастта за пенсиониране.

Тъй като в наши дни работещите живеят много по-дълго от предишните поколения, броят на получателите на пенсии за старост непрекъснато се увеличава в целия Европейски съюз през последните десетилетия. Повечето страни членки са похарчили рекордни суми за пенсии през 2020 г.

Някои държави изготвиха агресивни планове, за да забавят пенсионирането на работниците: очаква се младите датчани да работят, докато навършат 74 години. Хората, които в момента се включват в пазара на труда в Естония и Италия, се нареждат точно след тях.

През последните 50 години разликите между страните от ЕС по отношение на действителната възраст, на която хората напускат пазара на труда, са намалели.

През 1970 г. мъжете са се пенсионирали средно на 65.5 години. През 2020 г. са се пенсионирали на 63.1 – по-рано от преди 50 години, но при постоянно увеличение от началото на XXI век.

„Политико“ отбелязва, че няма по-нови данни, а използваните за статията данни от Евростат и Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не взимат предвид скорошни трудови или пенсионни реформи като тази във Франция.

За България е посочено, че през 1970 г. мъжете са се пенсионирали средно на 64.4 години, а жените – на 58.2 години, а през 2020 г. съответно на 64.5 и на 61.7 години.

Докато очакванията са служителите, които се пенсионират в момента, да спират да работят няколко години по-рано от техните родители и баби и дядовци, прогнозите за тях са също така да живеят много по-дълго.

Жените, напуснали пазара на труда в ЕС през 1970 г., се е очаквало да живеят средно 16.5 години след пенсиониране. А през 2020 г. прогнозите са били да живеят 24 години, след като престанат да работят. При мъжете се наблюдава подобна тенденция: от 12.3 години през 1970 г. до 19.4 години през 2020 г.

В България за пенсиониралите се през 1970 г. жени се е очаквало да живеят 20.1 години след излизането им от пазара на труда и 20.7 години през 2020 г. При мъжете са съответно 13.3 и 14.7 години.

Броят на получателите на пенсии за старост непрекъснато се увеличава в целия ЕС, достигайки почти 97 милиона през 2020 г. Около 17 милиона от тях са били във Франция спрямо 14 милиона през 2006 г.

В България има спад от 1 882 542 през 2006 г. до 1 755 368 през 2020 г.

Само в три държави от ЕС се наблюдава намаляване на броя на получателите на пенсии за старост от 2006 г. насам и България (-7%) е една от тях. Другите две са Латвия (също -7%) и Естония (-6%). Най-голямо е увеличението в Кипър (94%) и в Люксембург (90%).

По-голямата част от страните от ЕС са харчили повече от всякога за пенсии през 2020 г. спрямо размера на икономиката си.

Разходите за пенсии като процент от брутния вътрешен продукт в България през 2020 г. са били 7.1 на сто спрямо 6 на сто през 2006 г. Най-високи са били в Гърция (14.5 на сто), а най-ниски в Ирландия (4 на сто). Средно за ЕС за 10.9 на сто.

Увеличаването на възрастта за пенсиониране не е тенденция само във Франция: стандартната задължителна възраст за пенсиониране се очаква да се повиши в повечето страни от ОИСР, отбелязва „Евронюз“, която също е направила обобщение по въпроса според наличните данни.

Къде кога се пенсионират?

Дефинициите на законоустановената пенсионна възраст варират в различните страни. Има различни практики във всяка държава в зависимост от вида на пенсията, според данни на ОИСР и доклада Pensions at a Glance.

Двата доклада използват данни от 2020 г. – последните налични, анализиращи настоящата и бъдещата възраст за пенсиониране за тези, които са влезли на пазара на труда на 22 години.

Настоящата възраст за пенсиониране бива два вида: ранна и стандартна. За мъжете възрастта за ранно пенсиониране варира от 59 години в Литва до 63.7 години в Германия, според доклада на ОИСР. За жените тя е от 58 години в Литва до 63.7 години в Германия.

Всъщност 62 години е възрастта за ранно пенсиониране в почти половината от страните, включително Швеция, Португалия, Норвегия, Италия, Гърция и Австрия.

Действителната възраст за пенсиониране е по-разнообразна.

За мъжете тя варира от 52 години в Турция до 67 години в Норвегия и Исландия.

При жените е 49 години в Турция, докато Норвегия и Исландия имат най-високата възраст за пенсиониране – 67 години.

Как стои въпросът в ЕС?

Средната възраст за ЕС е 64.3 години за мъжете и 63.5 години за жените.

Във Франция тя е 64.5 години както за мъжете, така и за жените, според данните на ОИСР. Това означава, че Франция има малко по-висока възраст за пенсиониране от средната за ЕС. Тя все пак е по-ниска, отколкото в някои други членки на блока, като Германия, където е 65.7 години и за двата пола.

С изключение на Турция, минималната възраст за пенсиониране в Европа е 62 години за мъжете и 60 години за жените.

Настоящата възраст за пенсиониране е 65 или повече години в повечето европейски страни, където има данни на ОИСР.

Живот след пенсионирането

Очакваната продължителност на живота след ефективно напускане на пазара на труда се е увеличила значително с течение на времето.

През 1970 г. мъжете в страните от ОИСР са живели средно 12 години след излизането си от пазара на труда, докато към 2020 г. те биха могли да очакват да прекарат 19.5 години в пенсия.

Очакваната продължителност на живота на жените при напускане на пазара на труда е била значително по-висока, като през 1970 г. е била средно 16 години в ОИСР. През 2020 г. се е увеличила до 23.8 години, докато разликата между мъжете и жените също леко се е покачила.

Жените ще живеят 4 г. по-дълго след пенсия

Разликата между жените и мъжете по този критерий варира от 2 години в Ирландия до 7.5 години в Кипър.

Към 2020 г. европейските жени са могли да очакват да живеят 4.3 години повече от мъжете, след като напуснат пазара на труда.

Докато средната стойност за ЕС е 4.6 години, във Франция разликата между половете е в полза на жените с общо 3.6 години.

Очакваната продължителност на живота при пенсиониране и за двата пола варира в Европа.

При мъжете тя е от 14 години в Латвия до 24 години в Люксембург. При жените – от 18.9 години в Латвия до 28.4 години в Гърция. В Белгия, Франция, Гърция, Италия, Люксембург и Испания се очаква жените да прекарат 26 или повече години в пенсия. България е на предпоследно място при мъжете – 14.7 години.

На колко години ще се пенсионират хората през 2060 г.?

ОИСР изчислява, че нормалната възраст за пенсиониране ще се увеличи средно с около две години до средата на 2060 г. в страните, които включва.

Предвижда се Дания да има най-високата възраст за пенсиониране – 74 години както за мъжете, така и за жените. В много страни бъдещата действителна възраст за пенсиониране може да бъде около 65 (България) или дори 66 години.

В ЕС се очаква възрастта за пенсиониране да бъде 66.1 години за мъжете и 65.9 години за жените до 2060 г.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.