Тарашат офиси на търговски вериги заради високите цени

Комисията за защита на конкуренцията е влязла на внезапни проверки в офисите на търговските вериги, производители и техни сдружения във връзка с увеличението на цените на основните хранителни стоки. Със съдействието на служители на МВР и след получено съдебно разрешение от Административен съд – София област се претърсват офисите на дружествата като се изземват копия от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на електронен носител.

Проверките са предприети в рамките на три образувани производства, с които КЗК се самосезира за установяване на картелни споразумения срещу множество участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения, се казва в прессъобщение на антимонополната комисия. 

Оттам посочват, че са приключили икономическия си анализ на пазарната ситуация и той безспорно е установил, че „значителният ценови ръст на хранителните продукти на едро и на дребно чисто обективно не намира пазарна обосновка в разходите на производителите и другите участници във веригата за дистрибуция“.

„За целта КЗК сравни волатилността при стойностите на основните ценообразуващи фактори за съответния период. В тази връзка Комисията прецени, че следва да установи дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на едро и в по-голяма степен на цената на дребно на наблюдаваните хранителни стоки от първа необходимост. Поражда се обосновано съмнение за наличието на незаконосъобразни практики от страна на основните участници на пазара, сред които несъмнено са и големите търговски вериги. В този контекст вероятността разглежданите пазарни явления да се дължат на прикрити договорки и споразумения ограничаващи конкуренцията както по хоризонтала, така и вертикални, не може да се изключи“, се казва в съобщението на антимонополната комисия.

За да се оцени доколко установените в хода на проучването явления се коренят в спецификите на пазара, а не са породени от смекчаване или елиминиране на конкуренцията между пазарните участници, КЗК уверява, че ще упражни всички свои инструменти по правоприлагане и най-вече антитръстовите си правомощия.

Действията по проверката на място се извършват от служители на КЗК със съдействието на служители на МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд – София област. От офисите на дружествата се изземват копия от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на електронен носител.

Подробен анализ на събраните документи трябва да покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на дружествата и техните обединения. В случай че такива бъдат предявени, ответните предприятия ще имат възможността да упражнят правото си на защита. След приключването на процесуалните  действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството.

От КЗК напомнят, че нарушенията, свързани с определяне на цени, било манифестирани като споразумения или като решения на сдружения на предприятия, попадат в категорията „тежки нарушения” и подлежат в изключително редки случаи на освобождаване от общата забрана в Закона за защита на конкуренцията. 

КЗК може да освободи от имуществена санкция първото по ред предприятие, което разкрие участието си в картела и предостави доказателства, въз основа на които комисията може да докаже нарушението, припомнят още от комисията. На второто и следващите по ред предприятия може да бъде намалена имуществената санкция, ако предоставят доказателство, което има съществено значение за доказване на нарушението. Условията  са разписани в специалната Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на санкциитепубликувана на сайта на КЗК.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.