Търсещ таг

грамажи

Мамят ни с по-малки грамажи

Намаляването на размера на потребителските опаковки, за да не се усети толкова силно поскъпването на стоките, беше едно от най-честите оплаквания на хората, когато започнахме да усещаме отчетливо инфлацията и у нас. Явлението се