Търсещ таг

електронни регистри

Нейсе! Всички държавни регистри влизат в интернет

Абсолютно всички регистри в държавната администрация от тетрадки ще преминат в електронен вид от 2024 г. Тогава влиза в сила задължението регистрите да се водят или чрез собствена информационна система, или чрез новоуредената