Сигнал: „Българска рециклираща компания” АД прибра 100 млн. от екотакси, плати 4000 лв. данък (ВТОРА ЧАСТ)

Четири фирми прибират колосални печалби с екотакси на гърба на държавния бюджет, за което Narod.bg вече алармира МВР! Търговските дружества са реализирали около 130 млн. лв., а са внесли като данъци едва 9000 лева… Схемата за данъчни, финансови измами и пране на пари е организирана от дружествата, които събират продуктовите такси (екотакси) „Автоекопроджект“ АД, „Българска рециклираща компания” АД, „Ауторек” АД и „Българска организация за автомобили” АД.

В първата част на нашето разследване ви показахме схемата, по която „Автоекопроджект“ АД е реализирала оборот от над 24,5 милиона лева от датата на регистрацията си по ЗДДС до септември 2023-а, т.е. за по-малко от 6 месеца.

Във втората ще разкрием информация за другия печеливш от криминалната схема –

„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК 131444613Дружеството за по-малко от 9 месеца – от 1 януари 2023 г. до септември 2023 г. е реализирало над 11 милиона лева приходи от събиране на екотакси. Схемата за източване на паричните средства е идентична с тази на „АВТОЕКОПРОДЖЕКТ“ АД. Отново се превеждат авансови плащания към следните свързани дружества:

  • „ТОПМЕТАЛ КОМЕРС“ ЕООД с ЕИК 206480580
  • „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ“ ЕООД с ЕИК 205576283
  • „СКРАП МЕТАЛ С.М“ ЕООД с ЕИК 205259293
  • „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД с ЕИК 204454625
  • „ЕКОЛЕНД РЕСУРС“ ЕООД с ЕИК 203658450
  • „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД с ЕИК 202353798
  • „НАДИН ХОЛД“ ЕООД с ЕИК 201693513
  • „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД с ЕИК 116558610

След постъпване на парите по банковите сметки на цитираните дружества средствата се теглят в брой на каса. Налице са безспорни доказателства, че дружествата не извършват разкомплектоване на излезли от употреба МПС в такъв голям обем, а се симулира търговска дейност с цел паричните средства да постъпят по банковите сметки и да бъдат своевременно изтеглени.

Безспорно най-бързият начин за превод на огромни суми пари от едно дружество към друго е точно под форма на авансови плащания за евентуални бъдещи доставки, които още към момента на преводите се знае, че дружествата няма как да изпълнят.

В конкретния случай се нанасят огромни щети не само на хората, крайни потребители на услугата, но и на държавните институции като цяло. Чрез извършване на преводи към горецитираните дружество „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК 131444613 генерира фиктивни разходи с цел да не се внасят съответния размер на дължимия корпоративен данък към бюджета.

За 2022 г. приходите от екотакси на „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД са над 47 945 000.00 лв., а фиктивните разходи, които е извършило под форма на преводи към дружествата в схемата са 47 942 000.00 лв. Декларираната печалба към НАП е в размер на 16 489.00 лв. и платен корпоративен данък в размер на 1 648.00 лв., които е в много малък размер на фона на реализираните приходи.

За 2021 г. приходите от екотакси на „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД са над 51 183 000.00 лв., а фиктивните разходи, които е извършило под форма на преводи към дружествата в схемата са 51 162 000.00 лв. Декларираната печалба към НАП е в размер на 21 829.00 лв. и платен корпоративен данък в размер на 2 372.00 лв., които е в много малък размер на фона на реализираните приходи.

Тотал: за 2 години точно 99 104 000 лева приходи, 4040 лева данъци…

Укриването на данъци в конкретния случай от „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД е безпрецедентно, а нанесените щети на бюджета са в особено големи размери.

Очаквайте ТРЕТА ЧАСТ, за да научите какви ги върши Ауторек” АД.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.