Съдът се произнесе: Сараят на Вълка трябва да бъде съборен

Върховният административен съд окончателно обяви за незаконен строежът край язовир „Искър“ на фирмата „Био Майнинг“. Върховните магистрасти оставят в сила заповедта на главния архитект на Столична община, според която огромното имение на бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка, трябва да бъде съборено.

ВАС приема, че „стоманобетонова монолитна сграда“, намираща се в държавното ловно стопанство „Искър“, е изградена без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж. „Оспорената заповед съдържа всички законови реквизити. Волята на административния орган е ясно изразена – разпоредено е премахването на нов строеж, изпълнен през 2020 г. от „Био майнинг“ АД в имот, публична държавна собственост, без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж“, посочва съдът.

Тезата на дружеството пред първата инстанция е, че в изпълнение на сключен договор за съвместна дейност от 23.06.2016 г. се извършва текущ ремонт в условията на аварийност на съществуваща друга сграда от 1988 г. По делото обаче е установено, че сградата е с по-голяма квадратура и с различна етажност (в централната си част е двуетажна) спрямо тази, описана в Акта за публична държавна собственост. Същата е изпълнена с изцяло нови конструктивни елементи – носещи колони, нови стени и покривна конструкция, което оборва твърдението на дружеството, че се извършва ремонт на съществуващ обект. Дори да се приеме обратното, то изпълнените строителни работи не могат да бъдат квалифицирани като „текущ“ ремонт, а носят белезите на „основен“ ремонт, който също представлява строеж и за него са необходими строителни книжа. Като такъв не попада в изключенията по ЗУТ, поради което отново е незаконен.

Предвид изложеното настоящият състав приема, че с оспорената заповед законосъобразно е наредено на „Био майнинг“ АД да премахне установения незаконен строеж като негов извършител, в който смисъл са и собствените му твърдения. Поради това ВАС приема, че първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено в частта, в която е отменена заповедта на главния архитект на Столична община по отношение на „Био майнинг“ АД. Решението по административното дело е окончателно.

В края на февруари ВАС прие за незаконна и друга постройка на язовир „Искър“  и остави в сила решението на Административен съд София – град, с което беше отхвърлена жалбата на „Био Майнинг“ срещу заповедта на главния архитект на Столична община за събаряне на склада.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.