Прогрес: Бизнесът наема роми на работа

Нараства интересът на работодателите към наемане на хора от ромските общности, а трудовото взаимоотношение между страните остава във времето.

Макар предразсъдъците между роми и работодатели да са намалели, дискриминационните нагласи спрямо хората от малцинствата остават пречка пред назначаването им на работа.

Това са основните тенденции, които Петя Гуламали от фондация „Тръст за социална алтернатива“ изведе при обявяване на резултатите от проекта „Заетост и предприемачество“.

За периода между 2011 и 2019 година образователният профил на ромското население се е подобрил в няколко направления: делът на лицата, които са без или с незавършено начално образование намалява почти три пъти, увеличава се делът на тези с основно, средно и висше образование, броят на лицата, обхванати в училищното образование също е нараснал.

Регистрирано е увеличение при данните за заетостта на хората от малцинствата: тя е два пъти по-висока през 2019 в сравнение с 2011 г.:

„Виждаме желание и готовност от страна на работодателите да се заемат с този проблем и те наистина активно и целенасочено търсят диалог. Ще бъдат все по-активно ангажирани с осигуряването на подобно взаимодействие и намиране на начин, по който да се реализират ефективно и дългосрочно“ – коментира Петя Гуламали, директор програма „Заетост и предприемачество“ от фондация „Тръст за социална алтернатива“ .

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.