Политика за поверителност

Следващите разяснения имат за цел да предложат на потребителите информация относно събирането на данни, обработването, съхраняването им и правата на посетителите на сайта, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.).

Какви бисквитки събираме

Функционални бисквитки – това са данни, необходими за функционирането на сайтовете и мобилните приложения.

Те спомагат за удостоверяване на самоличността на потребители, които достъпват страницата чрез своя профил. Тяхната роля е да покажат максимално добре съдържанието, да осигурят бързо зареждане на информацията на сайта, да гарантират защита от кибер атаки.

Функционалните бисквитки са кеширано съдържание, данни дали сте логнати в профила, както и тези, свързани с идентификацията Ви във връзка с необходимата регистрация при използването на наши услуги.  

Не се събира информация, която служи за измерване на аудиторията на сайта, или такава, която цели да покаже релевантни реклами.

Политика на бисквитките

Бисквитките са файлове, в които е налична информация, съдържащи неограничени текстови данни, съхраняващи се в компютърните устройства на потребителите за подобряване на работата със съответния уебсайт.

Бисквитките влизат в употреба при адаптиране на съдържанието на уебсайта, съобразно индивидуалните предпочитания на потребителите и с цел оптимизиране на работата на определения уебсайт.

Използват се два вида бисквитки: фиксирани и временни. Фиксираните файлове се запазват в компютрите на потребителите за време, което се определя в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно. Временните файлове се генерират в компютрите на потребителите, докато той се намира онлайн в уебсайта. След като затвори браузъра, те не се запазват.

Приложенията за сърфиране в уеб пространството позволяват опцията бисквитките да бъдат запазени по подразбиране. Тази настройка подлежи на промяна, а автоматичното запаметяване може да бъде блокирано в браузъра.

Общи условия за ползване на услугите и ресурсите на сайта

Настоящият документ обобщава условията на договора за услуга, по който ….., чрез своя уебсайт….., предоставя като изпълнител от една страна, и потребителите на уебсайта, използващи услугата от друга.  

Предоставяме за лична употреба и безвъзмездно достъп до публично достъпните ресурси – информационни, текстови, графични, аудио и видео материали, новини, данни, снимки.

Изпълнителят на услугата не се ангажира да удовлетворява очакванията при специфични нужди или изисквания на потребителите.

При регистрацията се посочват потребителско име, електронна поща и парола. Потребителското име е комбинация от знаци, букви и цифри, като само потребителят носи отговорност за истинността му и дали то засяга трети лица и техните лични права.

Паролата е уникален код от знаци, цифри и букви, които заедно с потребителското име и електронната поща могат да послужат за идентификация на потребителския профил.

Потребителят е задължен да опасва своята парола и носи пълна отговорност за действията си, които се извършват от него или от трето лице при употребата на потребителското име, паролата и електронната поща.

Потребителят има право на достъп онлайн, съгласно посочените условия и изисквания за достъп, съответно за всяка услуга на уебсайта.

Потребителят няма право да публикува и разпространява информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, аудио и видео материали, които противоречат на българското законодателство, чуждите закони (ако е приложимо), настоящите общи условия, интернет етиката, моралните нрави и добрите практики.

Не са допустими същите данни, ако съдържат заплаха за живота и физическата неприкосновеност на човека, както и такива неподходящи за лица, ненавършили пълнолетие.

Потребителят е задължен да не нарушава правата или свободите на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които България е страна.

Забранени са рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за набиране на последователи и клиенти, както и такива съдържащи компютърни вируси, кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Всяка отделна част от съдържанието на уебсайта представлява обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на….. и/или на негови партньори, потребите, клиенти, предоставили доброволно или срещу заплащане съответните материали, съобразно настоящите общи условия.

Уебсайтът има право да събира и използва лични данни за потребителите при предоставяне на услугите си, като потребителите се съгласяват, че ги предоставят. Не се разкрива лична информация за потребителите и не се предоставя на трети лица – държавни органи, търговски дружества и физически лица, освен в случаите на изрично съгласие на потребителите, при изискване от органите, които са оправомощени да изискват и събират такава информация.