По 4000 лв. за дрехи дават на всички съдии и прокурори

По 3938 лв. ще получат магистратите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията за облекло тази година, съобщи „Лекс“.

Съдебните служители ще вземат 78% от тази сума или 3085 лв., реши Висшият съдебен съвет (ВСС) тази седмица.

Законът за съдебната власт регламентира, че съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, членовете на ВСС и инспекторите от Инспектората към ВСС всяка година получават за дрехи по две средномесечни заплати в бюджетната сфера. За служителите е записано, че те получава до две средномесечни заплати в бюджетната сфера.

На 17 февруари е получено писмо от Националния статистически институт, в което уведомява ВСС, че средната заплата на заетите в бюджетната сфера за четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1969 лв. Стъпвайки на тези данни ВСС в четвъртък указа на ръководителите на съдилищата и прокуратурите да изплатят по 3938 лв. за облекло на магистратите, държавни съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, а на служителите – по 3085 лв. Представляващият съвета Боян Магдалинчев каза, че след като бъде приет бюджетът за 2023 г., ако има финансова възможност, на служителите ще бъде изплатена разликата до максималната сума за облекло – още по 853 лв. на човек.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.