Парламентът бистри: Ще имаме ли бюджет?

Парламентът продължава и днес с обсъждането на второ четене на законопроекта за изменение на т.нар. удължителен закон за бюджет за тази година. Вчера поради изтичане на пленарното време заседанието беше прекратено, а дискусията и гласуването на разпоредбите останаха за днес.

Предлага се т.нар. удължителен закон за бюджета да се прилага не по-късно от 31 юли т.г.

Заложено е минималният размер на основната заплата за най-ниската държавна длъжност да е 780 лв., както и еднократната помощ за ученици, записани във втори, трети и четвърти клас по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2023/2024 г., да е в размер на 300 лв.

Бюджетната комисия е приела, че за изпълнение на закона от Министерския съвет не може да използват средствата от Сребърния фонд, но европарите могат да се използват целево.

В дневния ред на депутатите е и първото гласуване на Законопроект за несъстоятелност на физическите лица с вносител служебният Министерски съвет. Със законопроекта се защитава добросъвестният длъжник и се цели справедливо удовлетворяване на всички кредитори, се посочва в доклада на правната комисия. Производството по несъстоятелност се образува по молба на длъжника, в която се представят доказателства за трудовата заетост, обстоятелствата за неплатежоспособността и добросъвестността, данни за имуществото му, а длъжникът предлага и план за погасяване на задълженията.

Предвижда се окръжният съд да прогласи неплатежоспособност, когато длъжникът не е в състояние да изпълни парични задължения на обща стойност над 10 минимални работни заплати, за период от повече от шест месеца. С цел осигуряването на жизнените потребности на длъжника се определя имущество, което не се включва в масата на несъстоятелността и е предвидена издръжка за длъжника и членовете на неговото семейство.

В дневния ред са също и промени в Закона за туризма и Закона за държавните резерви и военновременните запаси  – първо гласуване.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.