Падат оценките по химия и биология от дипломата за влизане в „Медицина“

Оценките по биология и химия от дипломата за средно образование вече няма да са задължителни балообразуващи при кандидатстване по специалностите медицина, дентална медицина и фармация.

Това решение е взело вчера правителството с промяна в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“;

Решението е взето тъй като в резултат на промените в средното образование вече не всички завършващи средно образование ученици изучават тези предмети.

Правителството е одобрило промени и в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, както и по професионални направления „Здравни грижи“ ,,Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве“.

Отстранява се непълнота по отношение провеждането на практическото обучение на студентите по специалност „Масажист ( с увредено зрение)“, като се дава възможност и на преподаватели със специалност „Рехабилитатор“ да участват в него. Предоставя се достъп на лекарските асистенти до обучение по специалност „Управление на здравните грижи“, аналогично на всички останали регулирани медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“.

Също така в изброените наредби за единни държавни изисквания се посочват минималният брой изискуеми кредити в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и съответното ниво по Националната квалификационна рамка и се синхронизира терминологията с тази в Закона за лечебните заведения по отношение на лечебните заведения, които могат да провеждат практическо обучение на студенти.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.