Осъдиха Стойчо Кацаров за конфликт на интереси

5000 лв. ще трябва да плати бившият здравен министър Стойчо Кацаров, осъден по дело за конфликт на интереси.

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) спечели окончателно делото срещу Кацаров в качеството му на служебен министър на здравеопазването.

Това става известно от решение на Върховния административен съд (ВАС), който отменя решението на първоинстанционния Административен съд – София град (АССГ) и потвърждава постановеното от Комисията, съобщават от КПК.

Магистратите постановяват, че като министър Стойчо Кацаров е утвърдил документ в интерес на свързано с него сдружение с нестопанска цел.

Подписаният от министър Кацаров проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“ е станало на 18.05.2021 г., т.е. докато още не е било вписано в търговския регистър освобождаването му като председател и член на Управителния съвет на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“. В същото време той е заемал и изпълнявал длъжността „министър“, се посочва в съдебното решение.

Припомня се, че Кацаров е член и председател на УС на сдружението от неговото създаване до 10.06.2021 г., датата, на която заличен във връзка с назначаването му за служебен министър, като след освобождаването му от правителството отново влиза в Управителния съвет.

Налице е трайна връзка между посочените субекти, налагаща дефинирането им като свързани лица, се допълва в решението на ВАС.

В своята практика Върховният административен съд нееднократно е посочвал, че за съставомерност на деянието достатъчно е да е налице формално нарушение на императивната законова разпоредба, водещо до възникване на съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности. Целта е предотвратяването на съмненията, че лицата, заемащи висши публични длъжности, осъществяват правомощията си на базата на лични и роднински отношения, а не на базата на законоустановени критерии, подчертават магистратите.

Кацаров е осъден да плати глоба от 5 000 лв., да възстанови дневното си възнаграждение за деня, в който е бил в конфликт на интереси, подписвайки проекта на наредба, и да заплати направените от Комисията разноски по делото.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.