Няма мърдане! Ремонтират влек „Конярника“ по нареждане на съда

Ще спре ли най-после Витоша да е музей на затворени, ръждясали съоръжения?!?

Върховният административен съд (ВАС) изиска от собственика на ски съоръженията на Витоша да ремонтира и възстанови „Стационарен ски – влек „Конярника“ в Природен парк „Витоша“. Решението на съда е окончателно и не може повече да се обжалва от дружеството „Витоша ски“.

В детайли, ВАС постановява, че Административен съд София – град (АССГ) неправилно е отменил заповедта на главния архитект на Столична община за ремонт на ски център „Конярника“ на Витоша, уточняват от пресцентъра на съда.

Според върховните магистрати заповедта на главния архитект е издадена в съответствие с разпоредбите, като определят съдебното решение на първата инстанция като неправилно и следва да бъде отменено.

Въпросната заповед е от 16 март 2021 г., с нея е одобрен констативен протокол от 11.01.2021 г. на комисия, назначена от главния архитект на Столична община Здравко Здравков, за обследване на състоянието на строеж „Стационарен ски – влек „Конярника“ в Природен парк „Витоша“.

Съдът изисква „Витоша ски“ в срок от 3 месеца да извърши ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и привеждане в съответствието с изискванията на закона на строежа „Стационарен ски – влек „Конярника“. Това са лифтова станция и въжена линия с фундаменти, носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми.

Собственикът е задължен също да обезопаси лифтовата станция, да изготви конструктивно обследване на строежа и да изготви и съгласува инвестиционен проект.

Заповедта е издадена въз основа на констативни протоколи, съгласно които въжената линия и чайната не отговарят на изискванията по закон и не са в състояние да изпълняват функцията си, поради което е необходимо да бъдат ремонтирани и поддържани в изправно състояние с цел осигуряване на сигурност, безопасно функциониране, здраве, безопасност на движението, хигиена, естетика, чистота и спокойствие на гражданите.

Последно, в Търговския регистър се посочва, че действителни собственици на „Витоша ски“ е офшорката от Вирджинските острови – „Елора мениджмънт лимитид“. Като действителен собственик през 2019 г. беше посочен Ерик Гумерер, който участва в управлението на един от световните производители на машини за изкуствен сняг.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.