Ново 20! От 1 април аптеките може да не продават лекарства по Здравна каса

Българският фармацевтичен съюз (БФС) алармира, че от 1 април достъпът на пациентите до заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса продукти може да бъде преустановен. 

В позиция, публикувана на страницата на съсловната организация във Фейсбук, се казва, че БФС е изправен пред хипотезата, в която от цитираната дата няма да има подписани и влезли в сила Условия и ред и аптеките няма да могат да отпускат лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, което ще е поредната национална криза за последните две години.

„В края на миналата година БФС подписа тримесечен анекс към договора с НЗОК, който изтича на 31 март 2023 г., за да имат пациентите достъп до лекарства, отпускани по каса. Основание за подписването в края на 2022 г. беше, че контролът ще се извършва в реално време при предписването и при получаването на лекарствата. От началото на 2023 г. БФС и НЗОК подновиха договарянето, което до миналата седмица протичаше гладко. Неочаквано и изведнъж целта на договарянето се подмени, като касата настоя за въвеждане на текстове, които противоречат на нормативната уредба. Единият текст противоречи на регламент на Европейския съюз за верификацията, а другият текст ограничава правата на пациентите и им вменява задължение“, обясняват проблема от съсловната организация.

В публикацията си те дават и хронология на преговорите със Здравната каса, като отбелязват: „През целия период на преговори БФС срещаше известно недоверие от страна на НЗОК относно използването на всички технологични възможности на Националната здравно-информационна система и на системите на НЗОК за контрол в момента на отпускането на лекарствените продукти и препятстване на неправилното разходване на средства от бюджета на НЗОК“. 

„Българският фармацевтичен съюз е отговорна съсловна организация на магистър-фармацевтите в България и затова информира за проблема, институциите, медиите и пациентите“, посочват от БФС.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.