Неочаквано! Президентът тури вето на разделянето на следствието от прокуратурата

Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), приет от 49-ото Народно събрание на 2 юни, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Оспорените разпоредби предвиждат обособяването на директора на Националната следствена служба и следствените отдели към прокуратурите в самостоятелни органи.

В мотивите си държавният глава подчертава, че направените промени възстановяват положение, което вече е съществувало в българското законодателство и е било променено през 2009 г. с оглед ефикасното и прозрачно функциониране на досъдебното производство по наказателни дела. Така без убедителни аргументи Народното събрание сега ревизира ангажимент, който България е поела пред Европейския съюз, посочва в мотивите си президентът. 

Държавният глава подчертава, че при приемането на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на ЗСВ не е съобразено императивното изискване на Конституцията законите да бъдат приемани от Народното събрание с две гласувания. Не са спазени важни положения в Закона за съдебната власт. Нарушени са и редица разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

„Приветствам усилията на законодателя да усъвършенства нормативната рамка в посока превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт. Основната част от приетия на 2 юни 2023 г. Закон за изменение и допълнение  на Закона за съдебната власт (ЗИД ЗСВ) съответства на това намерение и допринася за осъществяване на конкретните цели от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България“, пише в мотивите си президентът. 

Той допълва, че разпоредбите, записани в алинеите от трета до десета, са приети без установените гаранции за откритост, съгласуваност и предвидимост на законодателния процес.

Мотивите на държавния глава могат да бъдат видени тук

На 2 юни депутатите решиха Националната следствена служба да бъде извадена от прокуратурата и да стане независима структура. Предложенията за отделяне на следствието от прокуратурата са направени от Петър Петров от „Възраждане“ между първо и второ четене, но правната комисия не ги е разгледала, тъй като са били част от отхвърлен на първо гласуване законопроект. Все пак на 2 юни мнозинството прие те да бъдат разгледани в пленарната зала и бяха приети след редакции.

С направените промени в ЗСВ занапред НСлС ще се ръководи от директор. Досега ръководител на службата беше главният прокурор – пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването.

Директорът на НСлС ще назначава следователите и ще осъществява административно-организационното и методическо ръководство на структурата. Предложения за кандидатури за директор на НСлС могат да правят не по-малко от трима от членовете на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието, прие парламентът.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.