Може ли със заповед на НАТО да има мобилизация в България?

В социалните мрежи се появи съобщение, че НАТО разпорежда мобилизацията на 30 000 български военни от 20 май 2023 г. Цитира се и номер на заповедта – № 123-НАТО-2023. Разпространението е чрез препечатване на текст, а не чрез споделяне на документа. Според съобщението „заповедта“ на НАТО е „на основание чл. 5, ал. 1 от Протокола за действия на НАТО в случай на въоръжен конфликт от 2014 г.“.

„Въз основа на заповедта за мобилизация, Министърът на отбраната на Република България е натоварен със задачата да извърши мобилизацията на необходимия брой военнослужещи и да ги разпредели в съответствие с указанията на НАТО,“ обяснява се в публикацията.

Твърдение: Със заповед на НАТО от 20 май започва мобилизирането на 30 000 български военни

Известно е, че НАТО няма право да издава заповед за мобилизация на армията на която и да е от страните членки. Ето какво пише в сайта на НАТО за набирането на войска: „Като съюз на 31 суверенни държави НАТО разчита на военните сили на своите страни членки за провеждане на операция или мисия, тъй като не разполага със собствени военни сили. …“Формирането на сили на НАТО“ е процесът, при който съюзниците и потенциално партньорските държави осигуряват личния състав и оборудването, необходими за изпълнението на одобрените от Северноатлантическия съвет операции и мисии. Националните правителства вземат окончателното решение дали да допринесат за дадена операция или мисия, ръководена от НАТО, или не.“

Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България гласи, че обща или частична мобилизация може да бъде обявена единствено от президента на Република България – Раздел 1, чл. 18 и 19, пише БНР.

Цитираният чл. 5, ал. 1 от протокола за действия на НАТО е всъщност добре известния ни член, според който, ако една страна от Алианса е нападната, то останалите трябва да я защитят. Или „ако съюзник на НАТО стане жертва на въоръжено нападение, всеки друг член на Алианса ще разглежда този акт на насилие като въоръжено нападение срещу всички членове и ще предприеме действията, които счита за необходими, за да помогне на нападнатия съюзник,“ както е обяснено в официалния сайт на НАТО. Ако сверим със самия договор на Алианса, ще забележим липсата на цитираната алинея 1.

В разпространения в социалните мрежи текст има и други подсказки, че е фалшива новина. Например това, че номерът на „заповедта“ е „123“.

Заключение
Твърдението, че със заповед на НАТО започва мобилизирането на български военни, е НЕВЯРНО. Няма и не може да има заповед, с която НАТО да мобилизира български военни. Алиансът няма такива правомощия – това решение се взема от държавите членки. В България мобилизацията става със заповед на Върховния главнокомандващ – президентът на Републиката.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.