Минималната пенсия стига 580 лева

Минималната пенсия да стане 580,57 лв. от 1 юли 2024 г., предвиждат разчетите на Министерство на финансите (МФ) към бюджета за следващата година. Планирано е пенсиите да бъдат увеличени от 1 юли 2024 г. по действащото в момента “швейцарско правило” с 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход за настоящата година. Според актуализираните прогнози на МФ през следващата година пенсиите ще бъдат вдигнати с 11 на сто.

Със същия процент е планирано да бъдат увеличени и минималната пенсия за стаж и възраст и социалната пенсия за старост. Така минималната пенсия ще стане 580,57 лв., а социалната 307,07 лв.

С вдигането на минималната и на социалната пенсия за старост автоматично нарастват и редица други пенсии, които се определят от тях. Например минималните пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, пенсиите за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност.

Ще бъдат увеличени и редица добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. Например пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. От 1 юли следващата година тази добавка ще бъде увеличена от 207,48 лв. на 230,30 лв.

От Министерство на финансите са актуализирали и прогнозите си за ръст на пенсиите от средата на 2025 г. и 2026 г., когато отново ще бъде приложено “швейцарското правило” за увеличението им. Новата прогноза е за повишаване на пенсиите с 8% през 2025 г. с 5,4% през 2026 г. Това означава, че минималната пенсия през 2025 г. ще достигне 627 лв., а година по-късно ще стане 660 лв.

Съществена промяна за следващата година е заложеното в бюджета увеличение на “вдовишките добавки”. В момента пенсионерите имат право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер на 26,5%. От средата на следващата година тази добавка ще бъде увеличена на 30 на сто.

Вдигането на “вдовишките добавки” ще доведе до увеличение на разходите за пенсии със 104,8 млн. лв. през следващата година.

Размерът на максималната пенсия е планирано да остане без промяна в размер на 3400 лв. От Министерство на финансите планират максималната пенсия да не бъде променяна поне през следващите три години до 2026 г. включително.

В резултат на планираните промени през 2024 г. разходите за пенсии по бюджета на държавното обществено осигуряване ще нарастват с 2,44 млрд. лв. спрямо планираните разходи за настоящата година. През 2025 г. и 2026 г. увеличението на разходите за пенсии спрямо предходната година ще бъде съответно с 2,198 млрд. лв. и 1,617 млрд. лв.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.