Липсата на механизъм за разследване на главния прокурор у нас е в дневния ред на Съвета на Европа

Съветът на Европа публикува днес на сайта си информация от заседанието на Комитета на министрите, проведено от 7 до 9 март 2023 г., във връзка със системния проблем с неефективността на наказателните разследвания, както и липсата на независим механизъм за разследване на главния прокурор.

Комитетът на министрите коментира общите мерки по изпълнението, така както те бяха предложени в законопроектите на Министерския съвет и на народни представители и приети на първо четене от 48то Народно събрание.

По отношение на правителствения законопроект относно групата С.З. и делото Колеви, от Комитета припомниха решенията си, приети на 1451-вото заседание, и приветстваха факта, че Народното събрание е приело този законопроект на първо четене през януари 2023 г. Въпреки това изразиха съжаление, че тази важна и дългоочаквана реформа не е разгледана на второ четене поради разпускането на Народното събрание.

От Комитета призоваха властите да продължат необходимата законодателна работа, за да осигурят приемането на важните изменения, предложени в горепосочения правителствен законопроект, като същевременно проучат възможностите да отговорят на опасенията, изразени в контекста на законодателния процес, и допълнително да укрепят механизма за разследване.

Освен това приканиха властите да представят своя анализ за това дали е необходимо да се усъвършенства допълнително чрез конституционни изменения горепосоченият механизъм, на следващ етап и след подходящи консултации, за да се преодолеят ограниченията, дължащи се на конституционни пречки.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.