КУРИОЗ: Заплатите на писарушките удариха тавана (ГРАФИКА)

Средната заплата в обществения сектор продължава чувствително да изпреварва тази в частния и през последното тримесечие на 2022 година за пръв път минава психологическата граница от 2000 лв. За последните три месеца на годината заетите в публичния сектор са получавали средна работна заплата без годишните премии в размер на 2015 лв.

С годишните премии средното възнаграждение на писарушките за тримесечието достига 2098 лв. За сравнени в частния сектор, в който се трудят три пъти повече лица, средните заплати през последното тримесечие са стигнали 1833 лв. без премии и 1922 лв. – с включени годишни бонуси.

Това показва краткосрочната статистика на НСИ за заетите лица и средната брутна работна заплата за последното тримесечие на 2022 г.

От подробните данни става ясно, че ръстът в средните възнаграждения в публичния сектор за последното тримесечие на годината спрямо предходното е два пъти по-висок от реализираното увеличение в частни сектор.

Средните заплати на чиновници, учители, служители на публични институции са нараснали от 1806 през третото на 2015 лв. за четвъртото тримесечие на годината или с 11,6%. За частни сектор увеличението е от 1723 на 1833 или 6,4%.

Едно от възможните обяснения за сериозния скок във възнагражденията в обществения сектор е актуализацията на държавния бюджет през 2022 г., с която бяха вдигнати доходите в отделни системи и хаотичното вдигане на заплати по министерствата в хода на политическата рулетка.

С резкия скок на средната заплата в обществения сектор през декември рязко се увеличават и заплатите на президент и премиер, както и депутатските възнаграждения за първия месец на годината. Депутатите взимат основно възнаграждение в размер на три средни заплати за обществения сектор, като възнагражденията се преизчисляват всяко тримесечие на базата на резултатите за последния месец на предходното.

За декември средната заплата в обществения сектор е 2127 лв. при средна заплата за предходния цикъл на изчисление за септември месец от 1860 лв. Така базовата заплата без добавки за участие в комисии и стаж за януари следва да е 6381 лв. при 5580 лв. за предходно тримесечие. Президентът взема две депутатски заплати, министър-председателят – 55% над депутатското възнаграждение. Така растат и заплатите на президента Румен Радев и премиера Гълъб Донев.

ЗАЕТОСТ

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 16.5 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2.26 млн. по предварителни данни. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.9%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.5%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 1.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 1.1%.

Част от тези динамики са сезонни. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.5 и 16.8%, съобщава НСИ.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.