И Борислав Сарафов на прицел: Утре избират съдия от ВКС, който ще проверява имотите на сина му

Утре чрез системата за случайно разпределение на делата измежду 22-ма съдии, ще бъде определен прокурорът, който ще разследва главния прокурор. Тоест за първи път ще бъде приложен механизмът за разследване на главния прокурор. 

Постъпил е сигнал срещу и.ф.главен прокурор Борислав Сарафов. Той се отнася до имотното състояние на неговия син Боби Сарафов. 

Съдията, който утре ще бъде избран, ще стане прокурор обаче едва след като го назначи Прокурорската колегия на ВСС. После той ще получи материалите срещу Сарафов и ще преценява има или няма данни за престъпление. 

В мотивите на шефката на Наказателната колегия съдия Паунова посочва, че с промените в закона „са въведени Особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник. Съобразно НПК ръководителят на НК на ВКС е компетентен да се произнесе по въпроса за иницииране на разследване по реда на Особените правила или за изпращане на уведомлението на Софийската градска прокуратура (СГП) за разглеждане по общия ред. Особените правила са приложими, когато ръководителят на НК на ВКС е уведомен за наличие на законен повод за разследване срещу главния прокурор или срещу заместник на главния прокурор. По-нататък е необходимо да се установи наличието на две законово установени предпоставки:

– уведомлението (съобщението) да сочи наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник.

– уведомлението (съобщението) да съдържа данни за извършено престъпление, които да не са явно необосновани.

 На 14.06.2023 г. с писмо от прокурор при СГП са изпратени допълнителни материали, имащи отношение към изпратения вече сигнал, като по тях е образувана Преписка № ГП – 10/2023 г. С разпореждане на ръководителя на НК на ВКС материалите по тази преписка са присъединени към Преписка № ГП – 1/2023 г.

 Данните в съобщението сочат, че се отнася до законен повод за започване на разследване срещу заместник на главния прокурор.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.