Фандъкова прахоса милиони, а софиянци продължават да дишат мръсен въздух

Европейската комисия включи през 2022 г. българската столица наред с Копенхаген, Гьотеборг и Париж в групата на европейските градове, които ще участват в мисията „Постигане на климатична неутралност“. Столичната кметица Йорданка Фандъкова отчете с гордост този факт на проведен наскоро бизнес форум, посветен на околната среда. Тя подчерта, че поставянето на София в тази престижна и амбициозна група е висока оценка за екопрограмата на общината. И припомни, че зелените политики включват целия спектър на човешката дейност – използване на възобновяеми енергийни източници, намаляване на потреблението на енергия, чиста мобилност и озеленяване, нулеви отпадъци.

Засега обаче много от тези елементи на столичната екополитика звучат като пожелания.

Нулеви отпадъци означава не нулево генериране, а пълно оползотворяване. Но София е още твърде далеч от това. Най-важният екологичен фактор в големите градове – чистият въздух, не може да бъде гарантиран само със „зелен“ градски транспорт. Разширяването на метрото и въвеждането на електробуси помагат за намаляване на емисиите, но ефектът е слаб, ако не върви успоредно с други инициативи, които могат да дадат значително по-голям екологичен ефект.
По официални данни 

55 000 домакинства в София се отопляват на твърдо гориво, 

като това генерира 35% от общото замърсяване на въздуха в зимните месеци. В национален мащаб проблемът е още по-драматичен. В България 54% от всички домакинства се отопляват на твърдо гориво – белег за нисък жизнен стандарт и бавен темп на икономическо развитие. В същото време според Световната здравна организация в нашата страна умират 15 000 души годишно вследствие на замърсен въздух. 

Под натиска на ЕС и с европейски средства (44 млн. лева) най-голямата община предприе мерки да замени старите печки с климатици, пелетни и газови котли по желание на потребителите. От посочената сума за 2022 г. бяха отделени над 12 млн. лева за инвестиции в пелетни котли. Спорно е доколко изгарянето на пелети помага за подобряване на екологичната обстановка, след като те също отделят значително количество фини прахови частици.

Безумна бе идеята за инсталирането на 2000 филтъра на комини в столицата на стойност 8 млн. лева – по 4000 лева на комин. Това е псевдомярка – от филтъра праховите частици попадат в кофите за битови отпадъци на улицата и отново се разпиляват в атмосферата. Но на хартия се отчита като дейност, насочена към по-чист въздух.

Сред най-важните фактори за постигане на чист въздух в столицата е

мащабното използване на природния газ в бита

Дали Столична община би могла да осигури качествен въздух в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, ако в София нямаше над 37 000 газифицирани домакинства и 713 обществено-административни сгради, болници, детски градини и други? 

Но в публични изяви кметът Фандъкова дори не споменава природния газ – въпреки неговата важна екологична роля. Напротив, тя дори се хвали, че има инвестиции в намаляване на потреблението на природен газ с 25% във вече газифицирани сгради, вместо тези средства да бъдат вложени за смяна на неекологичните твърди и течни горива в негазифицираните райони на София.

Благодарение на синьото гориво българската столица се придвижва към по-предни позиции в Европа по показателя чист въздух. Чрез замяната на твърди и течни горива с газ само за 2022 г. е избегнато отделянето на 8829 тона вредни емисии, се посочва в уведомление от изпълнителния директор на „Овергаз Мрежи“ Кирил Марковски до Столична община. От писмото, изпратено в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност, става ясно, че благодарение на газификацията в столицата през изтеклата година е 

избегнато отделянето на 833 тона фини прахови частици

и над 7900 тона киселинни съединения, причиняващи нарушения на имунната защита на организма, белодробни, сърдечносъдови и много други заболявания.

Използването на природния газ допринася за по-чист въздух и ускорената газификация е мярка с безспорен ефект, което от десетилетия е доказано на практика в най-развитите европейски държави. Доставеното количество газ на територията на София за изминалата година е 66.5 милиона кубически метра. Благодарение на това емисиите парникови газове в София за последната година са намалели с над 123 500 тона, което значително подобрява качеството на атмосферния въздух в общината.
На национално ниво този ефект е още по-осезаем: в резултат на газификацията ежегодно се спестяват над 1 млн. тона парникови газове.

Автор: Ана Ковачева, Сега

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.