Европа разби на пух и прах българския Закон за ДДС

Съдът на Европейския съюз направи на две стотинки българския Закон за ДДС, който предвижда две наказания за неиздаване на касов бон – едновременно и глоба, и запечатване на обект. Санкциите се обжалват не в едно, а в две производства и то пред различни съдилища – глобата пред районния съд, а запечатването – пред административния.

Това е недопустимо според правото на Европейския съюз (ЕС), обяви съдът, цитиран от „Лекс“Цялото решение можете да прочетете тук. Сега съдилищата могат да не прилагат закона, а парламентът би трябвало да го промени. Съдебният състав е председателстван от Александър Арабаджиев. 

Решението на СЕС е по запитване на Административния съд в Благоевград. Показателен е и самият казус, заради който делото стига до съда в Люксембург – за неиздаване на фискален бон за продажба на кутия цигари за 5,20 лв. магазин е глобен и затворен за 14 дни.

СЕС напомня, че според Хартата на основните права в съюза „никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на територията на Съюза с окончателно съдебно решение в съответствие със закона“. Този основен принцип в правото забранява кумулирането както на процедури за търсене на отговорност, така и на санкции, които имат наказателноправен характер. Затова основната задача в случая е да се установи дали глобата и запечатването на обекта за срок до 30 дни, които предвижда ЗДДС за едно и също нарушение – неиздаване на касов бон, са „санкции, които имат наказателноправен характер“. СЕС приема, че това е така. И отхвърля тезата на българските власти, че обектът се запечатва с обезпечителна, а не репресивна цел.

„Запечатването за период, чиято продължителност може да достигне 30 дни, впрочем би могло да се квалифицира като тежко особено за едноличен търговец, който разполага само с един търговски обект, тъй като по-специално му пречи да упражнява дейността си и съответно го лишава от доходите му“, заявява съдът в Люксембург. А за имуществената санкция посочва, че за търговец за първо нарушение тя е най-малко 500 лв., а в казуса с кутията с цигари ДДС е под 1 лев.

Съдът коментира и възможността, ако се плати доброволно глобата, обектът да бъде разпечатан преждевременно. И посочва, че нищо не задължава данъчния орган да наложи тази санкция, докато трае запечатването. „В случая в главното производство имуществената санкция е наложена едва няколко месеца след извършването на запечатването, което следователно междувременно е могло да породи всички свои последици“, посочва съдът.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.