Днес България избира нови кметове

Вотът е само с хартиена бюлетина, гласува се само в страната

Българските граждани избират днес общински съветници, кметове на общини, кметове на райони – в София, Пловдив и Варна, и кметове на кметства. Изборният ден започна в 7 ч. и приключва в 20 ч., като може да бъде удължен до 21 ч., ако пред секцията има негласували избиратели. На местните избори не се образуват секции и не се гласува в чужбина.

Броят на избирателните секции е общо 12 299, от които 442 подвижни избирателни секции. За местния вот са разпечатани около 20 млн. хартиени бюлетини. На изборите няма да се гласува с машини, след като в петък Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение във всички избирателни секции да се гласува само с хартиена бюлетина.

Най-дългите бюлетини са тези за Столичната община – 60 сантиметра. Втора по дължина е бюлетината за общински съветници в Община Варна. Най-широки са бюлетините за общински съветници, а за кмет на община ще бъдат малко по-тесни. Най-тясна е бюлетината за кмет на кметство, като дължината е различна в зависимост от регистрираните листи. Най-дългото наименование на местна коалиция е в Димитровград – 318 знака.

Днес има избор на 35-има кметове на райони – 24-ма в София, шестима в Пловдив и петима във Варна; 265 кметове на общини; 3041 кметове на кметства и 5053 общински съветници.

Общо 30 203 са кандидатите за общински съветници, като през 2019 г. те са били 29 433. За кметове на общини са регистрирани 1355 кандидати. За кметове на кметства са регистрирани 6915 кандидати. За кметове на райони са регистрирани 445 кандидати, като от тях мъже са 339 и 106 са жени, по данни на ЦИК към 16:00 часа на 27 октомври. Най-много са мандатите за общински съветници в Столичната община – 61. Най-малкият брой мандати е 11, в 47 общини, предава БТА.

За участие в местния вот в ЦИК са регистрирани 58 партии и девет коалиции. На местно ниво има регистрирани местни коалиции и инициативни комитети. Номерата на местните коалиции и независими кандидати в бюлетината следват номерата на партиите и коалициите, съгласно поредността на вписване на заявленията в регистъра на общинските избирателни комисии.

По данни на ЦИК, публикувани на сайта на комисията, броят на избирателите в избирателните списъци за гласуване е 6 038 622 души.

Избирател, който се е явил в секцията, но не е включен в списъка, не може да бъде дописван, защото в противен случай ще гласува в нарушение на изборните правила, съобщи ЦИК. „Много малко са изключенията на тези категории лица. Това са именно членовете на секционните избирателни комисии, които примерно са служебно заети, или охраната на секцията, но в други случаи, особено ако лицето е включено в така наречения „забранителен списък“, той може да бъде дописан, само ако представи удостоверение от общинската администрация, че основанието, поради което е включен в „забранителния списък“, е отпаднало“, обясни Росица Митева.

Дирекция „Български документи за самоличност“ ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване правото на вот на гражданите

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.