Безценни кадри! Гледат простата на държавни чиновници, а на жените…

Профилактични медицински прегледи, в които е включена ехография на простатната жлеза за служителите над 45 години, поръчва Агенцията по вписванията за чиновниците на щат в институцията. Това се вижда от регистъра за обществени поръчки.

Всички служители, които са 632-ма, ще бъдат пратени на прегледи при кардиолог, невролог, уролог, както и на изследвания.

От общия брой на чиновниците мъжете са 53-ма, а останалите държавни служители са представители на нежния пол. Една трета от тях работят в София, а останалите са в Пловдив, Бургас, Велико Търново и Враца.

Стойност

Прогнозната стойност на медицинското изследване е 69 990 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е до 31 януари, вторник. Срокът за изпълнение от избрания изпълнител е в рамките 6 месеца или до провеждане на заложените прегледи и изследвания на служителите.

След провеждане на изследването изпълнителят трябва да предостави здравна карта на хартиен носител, в която са описани съответните дейности с имената и ЕГН на служителя. Информацията трябва да се предоставя в хартиен плик. В заключението от медицинските прегледи трябва да има препоръки за терапии и лечение.

Място

Прегледите трябва да се извършват в лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ или болнична помощ, находящи се в населените места, в които Агенцията по вписванията има служители. Също така може да се правят чрез мобилен екип във всички служби по вписванията и по регистрацията в страната, където изпълнителят не може да предоставя услугите в лечебно заведение.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.