България прави регистър на педофилите

МВР създава и поддържа Национална информационна система за превенция и защита от педофилия и Национален регистър за случаите на педофилия, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, гласува на второ четене парламентът с промени в Закона за защита от домашното насилие. Това трябва да стане в 12-месечен срок от приемането на текстовете, съобщи БТА.

В регистъра ще попадат и лицата, осъдени за престъпления по раздел „Разврат“ от Наказателния кодекс, извършени спрямо малолетни и непълнолетни лица, както и издаване на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства. Националният регистър е част от националната информационна система и съдържа безсрочно електронна база актуални данни за обстоятелствата, които подлежат на вписване в него.

Предложението беше на Петър Петров от „Възраждане“. Около 85% от извършените престъпления, попадащи в раздела „Разврат“, рецидивират, обоснова се той.  

Работодателите вече ще могат да отказват да наемат осъждани педофили, когато дейността им е свързана с деца. 

За осъществяване на дейността по превенция и защита от домашното насилие Националният съвет по превенция и защита от домашно насилие взаимодейства с органите на изпълнителната власт, органите на съдебната власт, на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които работят по превенцията и защитата от домашното насилие. Той създава и поддържа Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие, в която се съхраняват данни за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, гласуваха депутатите.

По предложение на Маноил Манев от ГЕРБ-СДС от предвидените в законопроекта мерки за защита от домашно насилие отпадна заложената забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Мотивът беше, че в самия закон за оръжията вече има забрана, която е по-сурова и предвижда при вече приложена назад във времето мярка към дадено лице, то да губи право на оръжие, наличното да се отнема за минимум 3 години.

По искане на пострадалото лице държавните и общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие, са длъжни в срок до 24 часа да препратят до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита.

Народното събрание прие още, когато пострадалият не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството да може да се образува и по искане на прокурора. Когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост, съдът може да му предостави правна помощ.

Депутатите ще обсъдят и гласуват останалите текстове от промените в Закона за защита от домашното насилие на следващо заседание.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.