Айде, пак нови правила за прием в ясла! При 30 неизвинени – изключват детето

Постоянен адрес на един от родителите или на детето на територията на Столична община, който не е променян през последните над 3 години, вече ще носи 5 точки за прием в детска градина, а не 4 точки, както досега. Ако постоянният адрес е сменян през последните от 1 до 3 години, ще се дават 4 т. вместо 3 т., а ако е променян през последната 1 година – 3 т., а не 2 т.

Това предвиждат промени в наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от столичните общински съветници, пише Сега.

Другата новост спрямо проекта, обявен през юни 2022 г., е че е отпаднало намерението да се дадат 2 точки за работещ родител (или в отпуск за отглеждане на дете), ако работи не само по трудово и служебно правоотношение, но и на граждански договор. Явно са надделели аргументите, че са възможни измами с фабрикуване на граждански договори.

В новия вариант е останала и разпоредбата, според която при над 30 последователни дни отсъствия без обяснение от родителя децата ще се отписват автоматично от детска ясла или градина. За децата от подготвителните групи е допустимо отсъствие за не повече от 10 дни на година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с правилника на детската градина или училището. 

Както и досега, остава и едната точка за дете, което е посещавало общинска или частна детска ясла поне 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране.

С промените се въвежда и задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община от началото на учебната 2023/24 г., т.е. от септември 2023 г. Задължителното предучилищно образование за 4-годишните ще се осъществява само в детски градини (но не и в училища), а за 5-годишните – както и досега от детските градини и подготвителните групи в училищата.

При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес (от 15 септември до 31 май) в общинските детски градини не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението на Столична община, децата в задължително предучилищно образование ще могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомление до директора, предвижда още наредбата.

Отсъствията ще са допустими само за периода, за който е налице въпросното ниво на заболеваемост, като отсъствията за този период ще се извиняват по уважителни причини.

Наредбата допуска след приключване на класиранията през май и юни за съответната учебна година да се приемат деца в няколко случая – ако са без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни или лишени; ако са жертва на злоупотреба, насилие и експлоатация; ако са в опасност от увреждане на физическото, психическо, морално, интелектуално и социално развитие; ако родителят му е в затвора; както и ако родителите му работят в общинските ясли и градини.

За приема на деца по този ред родителят следва да подаде заявление в Столична община, което да бъде придружено с всички необходими документи, доказващи заявените обстоятелства. Във всяка група в градина или ясла може да бъде прието едно дете, отговарящо на горните условия.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.